قضیې - UHPC (RPC)

Precision Granite Cube2

د UHPC ماشین اساس

دا ماشین اساس د الټرا - لوړ فعالیت فایبر تقویه شوي کانکریټ لخوا جوړ شوی.